Belangrijk in het vogelbeheer is rust tijdens het broedseizoen. Dat betekent geen bewerkingen op het land tot van half april tot 15 mei of 1 juni. Daarover gaat Henk in gesprek met agrariërs. Over wat er aan vogels zit rond het perceel en hoe je mee kunt doen om hun leefgebied te verbeteren. Misschien een stroomdraadje tegen predatie door das of vos, een wildcameraatje soms. Maar Henk ziet ook dat we natuur wel een beetje de natuur moeten laten en “uiteindelijk moeten de vogels het zelf doen”.

“uiteindelijk moeten de vogels het zelf doen”

En dat doen ze in ‘zijn’ gebied, dat zich globaal gezien uitstrekt van Veenendaal tot Leusden, van Renswoude tot Woudenberg. Geen grutto dit jaar, helaas, maar wel voor het eerst een wulp en 16 tureluurs werden er geteld. Er is nog genoeg werk te doen niettemin, ook met het veranderende klimaat. “Vroeger stonden we voor de vraag hoe we het water zo snel mogelijk konden afvoeren, nu is de vraag: hoe houden we het vast?” De plasdras-pompen van het collectief zullen nog wel even nodig zijn.