Natuurinclusieve landbouw draait om een landbouw die samenwerkt met allerlei natuurlijke processen. Het gaat om het gebruik maken van diensten van de natuur, om het sluiten van de kringlopen en om een stukje biodiversiteit. Het is een complex geheel en het is aan elke boer om hier zelf op passende wijze op in te springen. Om u hierin te ondersteunen organiseert BoerenNatuur Utrecht Oost cursussen en veldwerkplaatsen. Hier kunt u uw kennis over natuurinclusieve landbouw vergroten en samen met collega-boeren bekijken hoe verschillende mogelijkheden er in de praktijk uitzien. Houdt u de Belangrijke Data op de homepage in de gaten voor opleidingsactiviteiten.

Of onderzoekt u wat de mogelijkheden zijn op uw eigen bedrijf door kosteloos een bedrijfsplan te laten maken. Elke agrariër in Utrecht Oost kan meedoen, u hoeft hiervoor geen deelnemer van het collectief te zijn. U kunt kiezen uit één of meer van de volgende 4 onderwerpen: 

  • Bedrijfsnatuurplan
  • Bodem- en waterplan
  • Kringloopplan
  • Versterken van het lokale netwerk (boeren, vrijwilligers en burgers) 

De plannen worden gemaakt door BoerenNatuur Utrecht Oost of één van onze partners. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor deelname of meer informatie. 

Onze projecten

Duurzame zuivelketen
In samenwerking met de zuivelsector op weg naar grotere natuurwaarde en biodiversiteit op het boerenbedrijf.
GLB
In een landelijke pilot onder boeren op zoek naar succesfactoren voor toekomstgerichte landbouw: op weg naar vijftig tinten groen!
In en om de sloot
Een samenwerking van verschillende partijen op weg naar een nieuwe manier van ecologisch slootschonen.
Kansen voor de kievit
Bescherming van de kievit op bouwland. Beheerpakketten om het leef- en broedgebied van de kievit te optimaliseren.
Kleine landschapselementen
Aanleg en herstel van kleine landschaps-elementen op uw percelen voor de dooradering van het landelijk gebied.
Natuurinclusief boeren
Cursussen en advies over de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw op uw bedrijf.
Watermakelaar
Waterplannen, subsidieaanvragen en activiteiten voor de verbetering van bodem- en waterkwaliteit.