De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat kleine landschapselementen (KLE's) worden behouden, hersteld, beschermd en aangelegd. Landschapselementen vormen in het landelijk gebied een netwerk van water en groen dat natuurgebieden met elkaar verbindt. Daardoor kunnen planten en dieren zich verplaatsen van het ene naar het andere gebied. In de landschapselementen is ruimte voor dieren om te schuilen, te nestelen en te eten. Dit is belangrijk voor de biodiversiteit.

Kleine landschapselementen zijn kortom van grote waarde voor de kwaliteit van de leefomgeving. In 2017 is daarom het Platform kleine landschapselementen opgericht. Inmiddels is het Platform uitgegroeid van 9 naar 22 partijen:

  • de gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Oudewater, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist
  • de agrarische collectieven BoerenNatuur Utrecht Oost, Rijn Vecht en Venen, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard
  • Utrechts Particulier Grondbezit
  • Landschap Erfgoed Utrecht
  • provincie Utrecht.

Samen met deze partijen maakt het platform zich sterk voor een aantrekkelijk landschap voor mensen, planten en dieren in de provincie Utrecht. Zo werken we samen aan een netwerk van groene en blauwe verbindingen.

BoerenNatuur Utrecht Oost is een van de partijen die zich actief inzetten voor het behoud van landschapselementen. Wij ondersteunen grondeigenaren bij aanleg en herstel en komen met u contracten overeen voor het beheer ervan. Hiervoor is subsidie beschikbaar gesteld door de provincie. 

Voor geïnteresseerden heeft platform partner Landschap Erfgoed Utrecht een klein naslagwerk uitgebracht. Hierin vindt u de bomen, struiken en landschapelementen die het beste bij u en uw omgeving passen. U kunt het boekje downloaden via de link in de rechterbalk. Of bekijkt u de uitgebreidere online versie op website van landschaperfgoedutrecht.

Wilt u een landschapselement aanleggen of herstellen in ons werkgebied? Neemt u dan contact met ons op. 

 

Artikel KLE Nieuwe OogstArtikel KLE Leusder krantLandschapswijzer

Onze projecten

Duurzame zuivelketen
In samenwerking met de zuivelsector op weg naar grotere natuurwaarde en biodiversiteit op het boerenbedrijf.
GLB
In een landelijke pilot onder boeren op zoek naar succesfactoren voor toekomstgerichte landbouw: op weg naar vijftig tinten groen!
In en om de sloot
Een samenwerking van verschillende partijen op weg naar een nieuwe manier van ecologisch slootschonen.
Kansen voor de kievit
Bescherming van de kievit op bouwland. Beheerpakketten om het leef- en broedgebied van de kievit te optimaliseren.
Kleine landschapselementen
Aanleg en herstel van kleine landschaps-elementen op uw percelen voor de dooradering van het landelijk gebied.
Natuurinclusief boeren
Cursussen en advies over de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw op uw bedrijf.
Watermakelaar
Waterplannen, subsidieaanvragen en activiteiten voor de verbetering van bodem- en waterkwaliteit.