Jaar in jaar uit worden sloten geschoond met de maaikorf of baggerspuit. Zo stroomt het water goed door en veel mensen zijn het zo gewend. Toch is het niet optimaal. Want ondanks dat slootvuil vaak nog even op de kant ligt voor beestjes om terug te kruipen, richt deze manier van slootschonen schade aan. 

Vrijwel al het waterleven blijft op de kant en de vissen die wel in de sloot weten te blijven zijn hun leefgebied kwijt omdat alle planten zijn verdwenen. Net als bij een zwart gemaakte akker schieten in de sloot de woekeraars de bodem uit. Waterpest, de melde van de sloot zou je kunnen zeggen, profiteert enorm. 

In samenwerking met twee andere collectieven, drie waterschappen, boeren en loonwerkers gaan we op 4 pilotlocaties op een nieuwe manier ecologisch schonen. Hier blijft meer begroeiing staan, worden planten boven de bodem geknipt en ligt de werksnelheid lager. Het uiteindelijke doel is om het ANLb pakket ecologisch slootschonen aan te passen. 

Het zal wel even wennen zijn, en er hoort ook een andere vergoeding bij. Maar als we straks met anders schonen meer waterleven behouden en de doorstroom waarborgen, kunnen we weer genieten van een rijk boerenslootleven. 

Meer weten? Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onze projecten

Duurzame zuivelketen
In samenwerking met de zuivelsector op weg naar grotere natuurwaarde en biodiversiteit op het boerenbedrijf.
GLB
In een landelijke pilot onder boeren op zoek naar succesfactoren voor toekomstgerichte landbouw: op weg naar vijftig tinten groen!
In en om de sloot
Een samenwerking van verschillende partijen op weg naar een nieuwe manier van ecologisch slootschonen.
Kansen voor de kievit
Bescherming van de kievit op bouwland. Beheerpakketten om het leef- en broedgebied van de kievit te optimaliseren.
Kleine landschapselementen
Aanleg en herstel van kleine landschaps-elementen op uw percelen voor de dooradering van het landelijk gebied.
Natuurinclusief boeren
Cursussen en advies over de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw op uw bedrijf.
Watermakelaar
Waterplannen, subsidieaanvragen en activiteiten voor de verbetering van bodem- en waterkwaliteit.