BoerenNatuur Utrecht Oost richt zich niet alleen via de ANLb-regeling op een duurzaam en mooi landschap. Beheerders kunnen ook deelnemen aan onze regionale pakketten die speciaal zijn afgestemd op het leefgebied Utrecht Oost. Daarnaast nemen we als collectief deel in diverse projecten die bijdragen aan verbetering van leefgebieden en aan natuurinclusieve landbouw. Soms als initiatiefnemer, soms als partner. Als beheerder van agrarische natuur kunt u aan veel van onze projecten actief meedoen. Hiermee vergroot u uw kennis en draagt u nog een steentje extra bij aan agrarisch natuurbeheer.

Hieronder leest u meer over onze actuele projecten en op welke manieren u mee kunt doen. 

Onze projecten

Duurzame zuivelketen
In samenwerking met de zuivelsector op weg naar grotere natuurwaarde en biodiversiteit op het boerenbedrijf.
GLB
In een landelijke pilot onder boeren op zoek naar succesfactoren voor toekomstgerichte landbouw: op weg naar vijftig tinten groen!
In en om de sloot
Een samenwerking van verschillende partijen op weg naar een nieuwe manier van ecologisch slootschonen.
Kansen voor de kievit
Bescherming van de kievit op bouwland. Beheerpakketten om het leef- en broedgebied van de kievit te optimaliseren.
Kleine landschapselementen
Aanleg en herstel van kleine landschaps-elementen op uw percelen voor de dooradering van het landelijk gebied.
Natuurinclusief boeren
Cursussen en advies over de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw op uw bedrijf.
Watermakelaar
Waterplannen, subsidieaanvragen en activiteiten voor de verbetering van bodem- en waterkwaliteit.