BoerenNatuur Utrecht Oost is een van de veertig agrarische natuurcollectieven in Nederland. Sinds 2016 verzorgen de agrarische natuurcollectieven de subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor die tijd konden beheerders van agrarische natuur en landschap rechtstreeks subsidie aanvragen bij de overheid. Nu verloopt dit proces via de collectieven met BoerenNatuur als overkoepelende organisatie. 

Het collectief inventariseert de wensen en mogelijkheden van deelnemers binnen het werkgebied Utrecht Oost, vraagt subsidie aan bij de provincie en geeft die vervolgens via subsidiebeschikkingen door aan de deelnemers. Hiervoor dient het collectief een gebiedsbeheerplan in bij de Provincie Utrecht. Op die manier maakt het collectief enerzijds afspraken met de provincie, anderzijds met de deelnemer. 

Naast het ANLb is BoerenNatuur Utrecht Oost in toenemende mate betrokken bij diverse projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw, zoals natuurinclusief boeren en de slotenprojecten van de watermakelaar