Kaartje Collectief rgb v3 50p SoestIn deze twee deelgebieden gaan de flanken van de Heuvelrug over in meer open grasland. Hier komen botanische graslanden en akkers voor en kleine bolwerkjes van weidevogels.

Heuvelrug

Gelderse Vallei

Soest en Binnenveld

Noorderpark

Kromme Rijngebied