Kaartje Collectief rgb v3 50p NoorderparkCentraal in het deelgebied Noorderpark ligt een groot laagveenlandschap in een overgangsgebied dat loopt van de Utrechtse Heuvelrug tot aan de Vecht. Agrarisch natuurbeheer versterkt de kwaliteit van dit natuurgebied. Er liggen volop kansen door agrarisch natuurbeheer op de juiste plaatsen in te passen. In het agrarisch gebied leeft een aantal soorten waarvan het behoud van internationaal belang is. Zo komen er nog grote vegetaties krabbenscheer voor en de libellensoort groene glazenmaker, die van deze vegetaties afhankelijk is.

Heuvelrug

Gelderse Vallei

Soest en Binnenveld

Noorderpark

Kromme Rijngebied