Kaartje Collectief rgb v3 50p Kromme RijnstreekHet centrale deel van het Kromme Rijngebied wordt gevormd door een brede stroomruggordel die ooit gevormd is door de Rijn. Vooral de landgoedbossen en hakhoutbossen, die een lang en steeds breder lint vormen vanaf de stad Utrecht tot aan Amerongen, behoren tot de kernkwaliteiten met hoge natuurwaarden en afwisseling van biotopen. Het agrarisch natuurbeheer in dit gebied richt zich vooral op de droge dooradering, we treffen dan ook een grote variatie landschapselementen aan. Op de oeverwallen zijn dit bomenrijen, bosjes, houtwallen, houtsingels, knotbomen, heggen en hier en daar een oude drinkpoel. Karakteristiek zijn ook de oude hoogstamfruitboomgaarden.

Heuvelrug

Gelderse Vallei

Soest en Binnenveld

Noorderpark

Kromme Rijngebied