Kaartje Collectief rgb v3 50p HeuvelrugCentraal door het werkgebied ligt de Utrechtse Heuvelrug. De belangrijkste ecologische waarde van de Heuvelrug is de grote aaneengeslotenheid van de natuur in combinatie met de variatie in bodem- en vochtcondities en biotopen. Het hoogtverschil veroorzaakt een gradiƫnt van hoog naar laag, van droog naar nat en van voedselarm naar voedselrijk. Het agrarisch natuurbeheer is vooral gericht op de flanken van de heuvelrug, de overgangszones van de hogre gelegen bossen naar het lagere agrarisch gebied.

Heuvelrug

Gelderse Vallei

Soest en Binnenveld

Noorderpark

Kromme Rijngebied