Het werkgebied van BoerenNatuur Utrecht Oost omvat het oostelijke gedeelte van de provincie Utrecht. Binnen het werkgebied worden deelgebieden onderscheiden. Bij het afsluiten van contracten richt het collectief zich op de door provincie Utrecht vastgestelde leefgebieden: droge dooradering, natte dooradering en de categorie water. Deze leefgebieden staan aangegeven op de kaart van het Natuurbeheerplan van de provincie Utrecht.

Kaartje Collectief rgb v3 50p

Heuvelrug

Gelderse Vallei

Soest en Binnenveld

Noorderpark

Kromme Rijngebied