BoerenNatuur Utrecht Oost heeft als belangrijkste doel het herstel en behoud van agrarische natuur en landschap in Utrecht Oost. Vanuit dit doel werken we aan de verbetering van leefgebieden in ons werkgebied en aan duurzame toekomstbestendige landbouw. Dat doen we als contractpartij vanuit het ANLb en als kennispartner in projecten. Met onze deelnemers maken we beheerafspraken die passen bij het landschap en de flora en fauna in onze regio, tegen landelijk vastgestelde vergoedingen. Zo helpen wij hen om ons te helpen op weg naar natuurinclusieve landbouw. 

De planten en dieren in ons werkgebied waar wij ons beheer op richten zijn onze zogenaamde doelsoorten. Onderaan deze pagina vindt u hiervan een overzicht. Wilt u weten welk beheerpakket bijdraagt aan het leefgebied van één van deze soorten? Of wilt u meer weten over een doelsoort? Klikt u dan op de categorie- of soortnamen voor meer informatie.