BoerenNatuur Utrecht Oost is een van de veertig agrarische natuurcollectieven in Nederland. Sinds 2016 verzorgen de agrarische natuurcollectieven de subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor die tijd konden beheerders van agrarische natuur en landschap rechtstreeks subsidie aanvragen bij de overheid. Nu verloopt dit proces via de collectieven met BoerenNatuur als overkoepelende organisatie. 

Het collectief inventariseert de wensen en mogelijkheden van deelnemers binnen het werkgebied Utrecht Oost, vraagt subsidie aan bij de provincie en geeft die vervolgens via subsidiebeschikkingen door aan de deelnemers. Hiervoor dient het collectief een gebiedsbeheerplan in bij de Provincie Utrecht. Op die manier maakt het collectief enerzijds afspraken met de provincie, anderzijds met de deelnemer. 

Naast het ANLb is BoerenNatuur Utrecht Oost in toenemende mate betrokken bij diverse projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw, zoals natuurinclusief boeren en de slotenprojecten van de watermakelaar

Medewerkers

Hans Veurink
Hans Veurink - directeur


Stuur een e-mail

Marja Spelt
Marja Spelt - administratie


Stuur een e-mail

Dirk Jan Bleijerveld
Dirk Jan Bleijerveld - veldcoördinator voor Binnenveld, Gelderse Vallei en Noorderpark


Stuur een e-mail

Marlies Blom
Marlies Blom - veldcoördinator voor Heuvelrug, Kromme Rijn en Soest


Stuur een e-mail

Renske Loefs
Renske Loefs -

veldcoördinator voor Schalkwijk

Stuur een e-mail

Otto Vloedgraven
Otto Vloedgraven - projectmedewerker


Stuur een e-mail

Willeke Tuitert
Willeke Tuitert -

communicatiemedewerker

Stuur een e-mail

Christel van Dijk
Christel van Dijk -

officemanager

Stuur een e-mail

Bestuur

Henk Davelaar
Henk Davelaar - voorzitter (ANV Vallei Horstee)
Teus Spelt
Teus Spelt - penningmeester (ANV Noorderpark)
Cornelis Uijttewaal
Cornelis Uijttewaal - secretaris (LTO Noord afdeling Houten-Bunnik)
Elsje Oosterkamp
Elsje Oosterkamp - bestuurslid (ANV Het Binnenveld)
Martin Vroege
Martin Vroege - bestuurslid (ANV Kromme Rijnstreek)
Vacature
Vacature - LTO Noord
Hanneke Hietink
Hanneke Hietink - bestuurslid (Utrechts Particulier Grondbezit)