Koe Pixabay 3355942In de algemene ledenvergadering van 11 juni 2024 heeft het bestuur voorgesteld om over het beheerjaar 2023 een nabetaling te doen van 7% over de beheervergoeding. Dit voorstel is overgenomen. 

In 2023 is er door het nieuwe GLB en andere beleidswijzigingen nogal wat gevraagd van onze deelnemers en mede daarom vinden we het redelijk om vanuit de financiële ruimte dit jaar een nabetaling te doen. Die financiële ruimte is er omdat BoerenNatuur Utrecht Oost lagere organisatiekosten heeft gerealiseerd dan de landelijke norm die hiervoor geldt. We gaan er wel vanuit dat deze nabetaling éénmalig is. Voor de komende jaren voorzien we een stijging in de kosten. Bovendien gaan we vanaf dit jaar in de begroting al uit van lagere organisatiekosten zodat er meer geld beschikbaar is voor de beheercontracten met onze deelnemers.

In de komende weken zal het bedrag worden bijgeschreven op de bankrekening waarop ook de beheervergoeding is ontvangen.