mais met bloemenrand shutterstock 2133286071 klnMachtigingen, gewascodes en nieuw beheer.... Is uw RVO dossier compleet en actueel?

De afgelopen tijd is er veel nieuw beheer afgesloten en werden steeds meer nieuwe deelnemers lid van het agrarisch natuurbeheer. Dit heeft geleid tot mooie dagen met de veldcoördinatoren in het veld en bij jullie aan tafel. Voor dit jaar zit het intekenen van extra beheer er wel op en duiken de veldcoördinatoren weer wat meer achter de laptop om alle administratieve zaken op orde te krijgen. Dit is een belangrijk onderdeel van het agrarisch natuurbeheer, zodat de uitbetalingen uiteindelijk soepel verlopen.Voor een aantal zaken moet u als deelnemer zelf aan de slag. Heeft u nog paraat welke gegevens wij van u nodig hebben?

Machtiging: zorg ervoor dat Boerennatuur Utrecht Oost is gemachtigd voor ‘Mijn percelen raadplegen’. Dat is nodig om te kunnen controleren of het ingetekende beheer juist is. Hoe u deze machtiging instelt. leest u in deze handleiding . U vindt deze ook in het lijstje met downloads, via het hoofdmenu ANLb / deelnemen aan ANLb

Percelen: het is belangrijk dat u uw percelen heeft geregistreerd in het digitale dossier bij RVO en dat u daarbij de juiste gewascode opgeeft. Welke gewascode u moet gebruiken, kunt u zien in de gewascodelijst.

Wijzigingen: geef wijzigingen die u doorvoert bij RVO ook aan ons door. Bijvoorbeeld wanneer u de gewascode wijzigt of wanneer u niet meer de gebruiker bent van het opgegeven ANLb perceel. Zo kunnen wij het beheer juist blijven intekenen en voorkomen we eventuele kortingen op de beheersubsidie.

Mocht u hulp nodig hebben bij het registreren, bel dan uw veldcoördinator.