Patrijs Rik KruitVeldcoördinatoren en vrijwilligers zijn weer van start gegaan met het monitoren van patrijzen in de Kromme Rijn*.

De patrijs komt als boerenlandvogel steeds minder voor in de streek. Uit gegevens in de Nationale Databank voor Flora en Fauna (NDFF) blijkt een verdere teruggang in aantallen en ook de wildbeheereenheid (WBE) geeft aan maar weinig plekken te kennen waar zich patrijzen hebben gevestigd. Niettemin worden op de plekken waar we gericht beheer hebben afgesloten voor de patrijs, elk jaar weer patrijzen gespot. Dat is goed nieuws. Met de tellingen brengen we daarom in kaart waar de patrijs zich nog meer ophoudt. Zo kunnen we op de juiste plekken elementen aanleggen om hun leefgebied te verbeteren. Met kruidenrijke akkerranden, bloemblokken, keverbanken, stoppelveldjes en hagen zorgen we voor beschutting en voedsel, waar overigens niet alleen de patrijs van profiteert. Meer akkervogels voelen zich thuis in dit afwisselende landschap. En het ruimere voedselaanbod lokt wilde bijen, vlinders en andere insecten. Zo staat een goede patrijzenstand niet op zichzelf, maar ook voor een meer biodivers (Kromme Rijn)landschap.

*) Patrijzen tellen is een van de activiteiten uit het Patrijzen Profijt Plan dat een aantal jaren geleden werd opgezet door Stuurgroep Kromme Rijnlandschap en Landschap Erfgoed Utrecht.