De plasdras ligt er sinds dit voorjaar. Het plasgedeelte ligt aan de wegkant; dat houdt kijkers mooi op afstand. Het is een flinke plas, maar vooral het dras om de plas heen is belangrijk, vertelt Henk. In dat ondiepe deel is het goed foerageren naar voedsel. Zodra er kuikens zijn laten ze het niveau van de plasdras dan ook zakken.

Meer dras dan plas

De combinatie van rustig grasland, dras en water lokt een grote verscheidenheid aan boerenland- en weidevogels. Henk ziet regelmatig lepelaars, kleine plevier, gele kwikstaart en bergeenden. Scholeksters heeft hij ook gezien. Uit hun gedrag maakte hij op dat ook die hier zullen gaan nestelen.

Scholeksters spotten we niet deze ochtend; wel boerenzwaluwen. Boven het water jagen ze op insecten; de modder uit de dras wordt gebruikt voor het bouwen van een nest.

verder lezen