BoerenNatuur Utrecht Oost stelt zich statutair ten doel het (doen) beheren van agrarische natuur, landschappen en water en het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en waterbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van die subsidiegelden. Om deze doelstelling te realiseren sluit het collectief beheercontracten af met deelnemers;

De door het collectief opgestelde beheerstrategie en het provinciale Natuurbeheerplan zijn leidend voor de toekenning van beheercontracten.

Alle beheercontracten (inclusief bijlagen) van het collectief zijn met grote zorgvuldigheid vastgesteld, afgesloten en in de daarvoor bestemde systemen ingevoerd. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin vastgelegde informatie kan het collectief geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kan het collectief aansprakelijkheid aanvaarden van geleden schade door de afgesloten overeenkomsten.