Het is een frisse donderdagochtend in april. De lucht is grijs, de wind straf. Vanaf het talud bekijken we een groepje eenden dat rondscharrelt in het ondiepe gedeelte van een plasdras. Vandaag ontmoeten we aan de ‘Binnenzee van Woudenberg’ weidevogelvrijwilliger Henk de Leeuw.

Het eerste wat Henk doet als hij aan komt lopen, is de plasdraspomp controleren. Een kleine hoeveelheid water sijpelt uit de pijp. Henk wijst naar de zonnepanelen die voor de stroomvoorziening zorgen. “Geen zon”, legt hij uit, “dan stroomt het minder.”

van kievitsei naar Kiewiet 

Henk is voorzitter en weidevogelcoördinator van stichting Weidevogelbescherming de Kiewiet (WVB de Kiewiet, voorheen Weidevogelgroep WSR). Hij vertelt ons over het werk van de weidevogelvrijwilligers – in zijn hele werkgebied en specifiek bij deze jongste plasdras. En vertellen kan hij: Henk is al sinds 1998 actief als vrijwilliger en mede oprichter van de WVB. In de afgelopen 20 jaar heeft hij veel kennis opgedaan over weidevogelbeheer en heeft hij een goede relatie opgebouwd met de agrariërs in het gebied. De interesse voor weidevogels werd bij hem al vroeg gewekt. Het begon op 6-jarige leeftijd, toen hij als boerenzoon mee mocht helpen zoeken naar kievitseieren. Vanuit de stichting helpt hij inmiddels met 30 vrijwilligers 60 bedrijven bij gezond weidevogelbeheer. Dat betekent nadenken over rustperiodes, het beschermen van nesten en zorgen voor veilige broed- en foerageergebieden. De plasdras in Woudenberg is een voorbeeld van dat laatste.

verder lezen