Wanneer u beheerder bent van agrarische natuur en landschap, zijn er wellicht mogelijkheden om een beheerovereenkomst af te sluiten waarbij u een vergoeding krijgt voor de uitvoering van het beheer. Afhankelijk van de locatie kunnen diverse pakketten worden afgesloten. De vergoeding dekt de opbrenstvermindering op uw grond en de inspanning die u levert om het beheer uit te voeren. U ontvangt jaarlijks een bedrag dat vooraf is vastgelegd in een contract. Bij het uitvoeren van het beheer moet u zich houden aan de beheervoorschriften. In het totaaloverzicht van onze beheerpakketten (pdf) vindt u van elk pakket een omschrijving met daarbij de voorschriften voor beheer en de landelijke vergoedingen vanuit het ANLb. 

Behalve landelijke pakketten die vergoed worden vanuit het ANLb, biedt BoerenNatuur Utrecht Oost ook regionale pakketten aan. De vergoedingen voor regionaal beheer betrekken wij uit onze reserves. Het afsluiten van regionale pakketten verloopt op dezelfde manier als bij de landelijke beheerpakketten. En ook voor regionaal beheer is het belangrijk dat u zich houdt aan de vastgestelde voorschriften. 

Welk beheerpakket passend is voor uw agrarische natuur en landschap is onder meer afhankelijk van de locatie van uw perceel of landschapselement. In overleg met uw veldco√∂rdinator bekijkt u wat in uw situatie de mogelijkheden zijn. 

Er zijn beheerpakketten waarbij uitgevoerde werkzaamheden gemeld moeten worden bij het collectief. Bijvoorbeeld het snoeien van knotbomen, het maaien van een natuurvriendelijke oever of het schonen van een poel. De uitvoering van deze activiteiten meldt u bij voorkeur via het meldingsformulier op deze website. Meldingen zijn belangrijk omdat er eventueel een controle plaats kan vinden. Ook moet het het collectief jaarlijks verantwoorden dat er bij alle deelnemers een gemiddeld percentage van het beheer is uitgevoerd.