MELDINGSFORMULIER

Op deze pagina kunt u per beheertype melding doen van:

  • het uitrijden van ruige mest (pakket A07 “Ruige mest”)
  • het opbrengen en/of onderwerken van bodemverbetering (pakket A39 "Bodemverbetering op grasland en bouwland") LET OP: vermeld in het opmerkingenveld welke soort mest u heeft opgebracht
  • het maaien en/of schonen van
    • een poel (pakket L09 "Poel en klein historisch water")
    • een natuurvriendelijke oever (pakket L10 "Natuurvriendelijke oever")
    • sloten (pakket L12 "Duurzaam slootbeheer")
  • het zagen, snoeien of terugzetten van alle houtige pakketten (pakket L20 t/m L29)
Melding 1
Melding 2
Melding 3
Melding 4
Melding 5