PROJECT IN BEELD

SUBSIDIEREGELING AANLEG KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

De provincie Utrecht stimuleert de aanleg van landschapselementen omdat daardoor het landschap mooier wordt, er wordt bijgedragen aan de biodiversiteit en aan de vastlegging van koolstof wat goed is voor het klimaat.
De provincie heeft momenteel twee subsidieregelingen opengesteld die worden uitgevoerd door de agrarische natuurcollectieven. BoerenNatuur Utrecht Oost voert de regelingen uit in het eigen werkgebied. De medewerkers adviseren over plannen en mogelijkheden en dienen namens de grondeigenaren die mee willen doen, de subsidieaanvraag en het bijbehorende plan, in bij de provincie. De budgetten zijn beperkt, dus wie mee wil wordt verzocht zich snel te melden via: info@boerennatuurutrechtoost.nl

Meer over de subsidieregelingen en hoe u hiervoor in aanmerking komt, leest u in onze flyer

project in de picture