PROJECT IN BEELD

AANLEG EN HERSTEL VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

Poelen, houtwallen, knotwilgen en eeuwenoude lanen. Het zijn elementen die het buitengebied een authentiek karakter geven. Maar ze zijn ook essentieel voor dier- en plantensoorten. Want waar landschapselementen zijn, zijn ook allerlei nuttige insecten, vogels en zoogdieren. Collectief Utrecht Oost blijft zich inzetten voor een uitbreiding van kleine landschapselementen. Vanuit de provincie is ook dit jaar weer geld beschikbaar gesteld om deze elementen aan te leggen of te herstellen. 

Het KLE-project is een vervolg op de pilot uit 2018. Toen is onderzocht hoe we deelnemende agrariërs en particulieren praktisch en financieel kunnen ondersteunen bij de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen. Alles over het KLE-project en hoe u zich kunt aanmelden voor deelname, leest u hier.

project in de picture